News

Home24h chuyên thiết kế sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng lục bình

12/10/2022 Home24h

More than 10 years of experience in manufacturing and exporting handmade items with natural materials such as: water hyacinth, sedge, banana…

Home24h Co., Ltd. is one of the best handicraft manufacturers and exporters in Vietnam.

Products from A-Z are completely handmade by artisans, each product is a work of art and we each have a unique character.

Below is a picture of the production scale of Home 24h company

Pictures of iron frame production.

 

Image of woven water hyacinth into an iron frame.

 

Image of drying water hyacinth and seagrass.

 

 

Pictures of goods in storage and packing for export.

Currently, the company is looking for a partner to cooperate in production, export and distribution to the market.

Home24h Co., Ltd. would like to send an invitation to cooperate with our partners who are Organizations, Enterprises and Individuals who are interested and want to cooperate with us to jointly carry out production and export activities in order to increase value and promote the common brand for both parties. We are committed to always give your company the best products and services with reasonable prices, high discounts and many other incentives. With goodwill to cooperate for mutual development, Home24h Co., Ltd. is very confident in the good and long-term success in the cooperation process between us and our partners.

If you are interested in doing business with us, please contact us directly via:

Transaction office – Home24h Co., Ltd

Address: 22 Street, No. 3, Bau Sim Hamlet, Tan Thong Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: 0906 631 681 (Mr.House – General Director of Home24h Co., Ltd.)

Fax: 0862 540 790

Email: Sales@home24h.biz

 

Có hơn 10 năm kinh nghiệm về sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủ công làm bằng nguyên liệu tự nhiên như: lục bình, cói, chuối…

Công ty TNHH Home24h là 1 trong những công ty sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tốt nhất Việt Nam.

Các khâu sản xuất từ A-Z đều hoàn toàn bằng thủ công từ bàn tay của những nghệ nhân, mỗi một sản phẩm đều là 1 tác phẩm nghệ thuật và chúng đều có một nét đặc trưng riêng.

Dưới đây là hình ảnh quy mô sản xuất của công ty Home 24h

Hình ảnh sản xuất khung sắt.

 

Hình ảnh đan lát lục bình vào khung sắt.

 

Hình ảnh phơi hàng lục bình và cói.

 

Hình ảnh bảo quản hàng trong kho và đóng gói xuất khẩu.

Hiện công ty đang cần tìm một đối tác để cùng hợp tác sản xuất, xuất khẩu, phân phối ra thị trường.

Công ty TNHH Home24h xin gửi lời mời hợp tác đến Quý đối tác là các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để cùng thực hiện chung các hoạt động sản xuất, xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị và quảng bá thương hiệu chung cho cả hai bên. Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty TNHH Home24h rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.

Quý đối tác có nhu cầu muốn hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

Văn phòng giao dịch – Công ty TNHH Home24h

Địa chỉ: 22 đường, số 3, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, tp HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0906 631 681 (Mr.House – Tổng giám đốc cty TNHH Home24h)

Fax: 0862 540 790

Email: Sales@home24h.biz

Ý Kiến Phản Hồi

Bài viết liên quan